دستگاه ژاکارد بوکوک مدل BKC-6/50

  • موتور (HP) : 3
  • چهارچوب فریم : 6-8
  • تکرار پود : 32-8
برند بوکوک