نخ پلاستیک پودری و نخ پلاستیک روغنی

جدول سایز نخ لاستیک (روغنی و پودری) از نمره 20 الی 110

نخ پلاستیک پودری و نخ پلاستیک روغنی

نخ لاستیک در نمره های متفاوت