دستگاه ژاکارد بوکوک مدل BKC-2/75

  • موتور (HP) : 3
  • چهار چ.ب فریم : 6-4
  • تکرار پود : 32-8
برند بوکوک