دستگاه ژاکارد بوکوک مدل BKC-4/50

  • موتور (HP) :3
  • تکرار پود : 32-8
  • چهار چوب فریم : 8-6

 

برند بوکوک