دستگاه ژاکارد بوکوک مدل BKC-4/75

  • موتور (HP) : 3
  • تکرار پود : 32-8
  • چهارچوب فریم : 6-4
برند بوکوک