دستگاه ژاکارد بوکوک مدل BKC-6/30

  • موتور (HP) : 3
  • تکرار پود : 32-8
  • چهرچوب فریم : 8-6
برند بوکوک