دستگاه چله پیچی (برای دستگاه بافت باند )

دستگاه چله پیچی برای دستگاه باند بافی با سرعت بالا.

هم روی بالای ماشین و هم روی حلقه نخ ها، دستگاه کنترلی برای دستگاه توقف در هنگام پاره شدن نخ وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که دستگاه در هنگام پاره شدن نخ متوقف می شود.

قدرت موتور: 1.5 کیلو وات.