دستگاه پرس هیدرولیک T.B مدل : HY7-30TS

این دستگاه پرس هیدرولیک 30 تنی برای بسته بندی مجهز به حامل برای تغذیه و تحویل کیسه ها پس از بسته بندی دستی است.

دستگاه پرس هیدرولیک عمودی است.

دستگاه پرس هیدرولیک تا 300 تن قابل ارائه است.