دستگاه ساخت رول پنبه ای دندانپزشکی

این دستگاه مخصوص تولید رول پنبه ای دندانپزشکی به صورت خودکار می باشد.

فرآیند تولید عبارت است از: رول کردن نوار پنبه ای – آغشته سازی به چسب – خشک کردن – برش – خروجی.

در صورت درخواست می تواند رول دندانپزشکی با مشخصات مختلف تولید کند.

دستگاه ظاهری نفیس و ساخت و ساز ساده، کارکرد و نگهداری آسانی دارد،

محصول نهایی دستگاه رول های دندانی صاف و بدون سوراخ است.