دستگاه راشل تخت دوبل سوزن مدل:MINITRONIC 800-1200 NT