دستگاه دوخت و برش خودکار با سرعت بالا مدل : HY7/SP-150H

ظرفیت : 24-32 کیسه در دقیقه

با تنظیم طول و سیستم جمع آوری کیف خودکار.

تولید کیسه را سریعتر و راحت تر می کند.