دستگاه تولید گاز توپی

ویژگی ها :

تغذیه سیستم Servo را با دقت اتخاذ میکند.

طول برش پارچه قابل تنظیم است، فقط باید در صفحه لمسی تنظیم شود.

تسمه نقاله پیشرفته را اتخاذ میکند تا اطمینان حاصل شود که تغذیه پایدارتر و منظم تر است.

دستگاه مدل جدید، می تواند هم گاز توپی و هم توپ غیر بافته تولید کند.

پایداری دستگاه جدید بسیار بالاتر از مدل های قبلی و قدیمی است