دستگاه تا کن گاز پزشکی تعداد بالا با سرعت بالا ( تا بیمارستانی/ تا فرانسوی / تا آمریکایی )

دستگاه تا کن گاز پزشکی با سرعت بالا، دستگاه تا کن گاز اسفنجی پزشکی، دستگاه تا و فشرده سازی گاز پزشکی.

این دستگاه با سرعت بالا جدیدترین است، در مقایسه با دستگاه های ساخته شده توسط تولید کنندگان دیگر، این دستگاه عملکرد بهتر و ساخت معقول تری دارد.

فقط به یک اپراتور نیاز دارید

، ظرفیت بالایی دارد.

میزان شکست پایینی دارد.