دستگاه تا کن گاز اسفنجی با لبه تانشده

این دستگاه برای تا کردن گاز جراحی / گاز اسفنجی / فشرده سازی گاز / پد گاز به طور خودکار کاربرد دارد.

با استفاده از گازهای جاذب با اندازه های مختلف و با کمک 2 اپراتور، این ماشین ها به طور خودکار عملیات: برش / لبه چینی / قیچی کردن / تا کردن / شکل دهی / تنظیم مجدد / خروجی و شمارش را انجام می دهند.

همچنین فرآیندهای تکنولوژیکی خاصی مانند تا کردن حالت مرطوب، اعمال آج قابل تشخیص با اشعه ایکس و تنظیم مجدد را انجام می دهند.