دستگاه تا کن و رول کن گاز 4 لایه

برای تا کردن و رول کردن رول های گاز 4 لایه، به عنوان مثال مواد گاز با عرض 90 سانتی متر بعد از تا شدن 22.5 سانتی متر 4 لایه می باشد.