دستگاه بسته بندی 3 طرفه بانداژ پزشکی (بسته بندی بالشتی)

این دستگاه برای بسته بندی باندهای جراحی با اندازه مشخص مانند پانسمان گچی، باند PBT، بانداژ گاز و غیره مناسب است.

ویژگی ها :

دارای سیستم ویژه ورودی، زمانی که دستگاه در حال کار است، می تواند موقعیت ورودی را تنظیم کند.

سیستم کنترل کامپیوتری می تواند سرعت، طول، نقطه برش را در رابط تنظیم و نمایش دهد.

تبدیل فرکانس