دستگاه برش گاز پزشکی

این دستگاه برای تولید  گاز پزشکی، باند های بافته نشده و سایر باند های پارچه ای استفاده می شود.

دو روش برای تولید بانداژ وجود دارد:
1- برش و رول کردن در زمان یکسان ؛ نیاز به گاز با کیفیت بالایی دارد ،
2- برش بعد از رول کردن ; مناسب برای گاز با کیفیت پائین، با ظرفیت بالا،  برای این روش باید یک دستگاه برش برای تولید اضافه کرد.