دستگاه بافندگی حلقوی دوجرسی (سیستم چند منظوره) مدل:PROTEX 200 R-3D