دستگاه بافت گاز بانداژ با سرعت بالا

دستگاه برای بافت خودکار گاز بانداژ مناسب است.
همچنین می تواند بانداژ کرپ و باند الاستیک PBT را با کار با دستگاه چله ببافد.