دستگاه بافت کلاه یکبار مصرف

این دستگاه برای تولید کلاه یکبار مصرف نواری مناسب است ، محصولاتی برای بیمارستان یا صنایع تمیز مناسب است.

دستگاه ساختار فولاد ضد زنگ و جعبه کنترل الکتریکی مستقل دارد،

فقط به یک نفر برای کار نیاز دارد، از مرحله تغذیه تا شکل دهی، شمارش، جمع آوری اتوماسیون کامل و کنترل .

حداکثر تولید 160 عدد در دقیقه است.