دستگاه چاپ فلکسوگرافیک رول تو رول مدل : HY7-206NRP

جعبه دنده در هر ایستگاه چاپ مجهز می شود.

این جعبه دنده ها دارای ثبت چاپ آنلاین 360 درجه در حین کارکردن دستگاه هستند.

این دستگاه قادر به چاپ و چاپ 2-12 رنگ و بهره وری تا 120 متر در دقیقه است.

هزینه چاپ را به حداقل کاهش میدهد.