دستگاه لمینیت داخلی مدل : HY7-IF50

محدوده کاری : 350 تا 700 میلی متر

سرعت تولید : 20-50 متر در دقیقه