دستگاه تولید نخ تخت با سرعت بالا جهت PP/HDPE مدل : HY7/SP-100HE

سرعت : 270 متر در دقیقه

دنییر مناسب : 500 – 1500

حداکثر توان : 400 HP

اندازه نخ تخت مناسب : 2.2 – 4 میلی متر