دستگاه بافندگی گونی 6 شاتل مدل : HY7-m6SCLL

چرخش : تا 180 دور بر دقیقه

محدوده کار : 35 تا 80 سانتی متر

تعداد شاتل : 6

تراکم بافت : 14-8 pick/inch

وزن دستگاه : 1800 کیلوگرم

اندازه قرقره : طبق نیاز