دستگاه بافندگی گونی 4 شاتل مدل : HY7-m4SCLL

چرخش : تا 90 دور بر دقیقه

محدوده کاری : 35 تا 80 سانتی متر

تعداد شاتل : 4

تراکم بافت : 6-4 pick/inch

وزن دستگاه : 1800 کیلوگرم

اندازه قرقره : طبق نیاز