دستگاه بافندگی گونی 8 شاتل مدل : HY7 – m8SCL

چرخش : تا 80 دور بر دقیقه

محدوده کار : 195 تا 145 سانتی متر

تعداد شاتل : 8

تراکم بافت : 14-8 pick/inch

وزن دستگاه : 6500 کیلوگرم

اندازه قرقره : طبق نیاز