دستگاه بافندگی گونی 12 شاتل مدل : HY7-12CLA

چرخش : تا 30 دور بر دقیقه

محدوده کار : 305 تا 265 سانتی متر

تعداد شاتل : 12

تراکم بافت : 12-8 pick/inch

وزن دستگاه : 9500 کیلوگرم

اندازه قرقره : طبق نیاز