ترازوی الکترونیکی مدل : DT

ترازوی الکترونیکی DT به دقت وزن (دنیر) نخ تخت PP/HDPE را اندازه گیری می کند.